แบบฟอร์มใบสมัคร KU CARE รุ่นที่ 2

  ข้อมูลผู้สมัคร

  คำนำหน้า*


  คุณมีผู้อ้างอิงหรือบุคคลใดแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับคุณหรือไม่?


  อาหารพิเศษ*


  กรุณาระบุข้อมูลผู้ติดต่อ
  การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมการอบรม)

  ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน

  คำถามอื่นๆ

  PROGRAM FEE (EARLY BIRD):

   

  129,000 THB/Person

   

  สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

  • ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างกลางวัน และเครื่องดื่ม
  • ค่าดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ประกอบด้วย ค่าเดินทางด้วยรถบัสโดยสาร ค่าที่พัก (นอนคู่) ค่าอาหาร
  • กิจกรรม Ice Breaking และงานเลี้ยงต้อนรับ Dinner Talk กิจกรรม Farewell Party และปาร์ตี้พิเศษในตอนกลางคืน
  • ยกเว้นทัวร์ต่างประเทศ

  หมายเหตุ:

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย